Τελευταία Νέα
Φεβ 15

Καλές πρακτικές της Ελλάδας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 

 

 

Τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας στους τομείς του προκαταρκτικού ελέγχου της απάτης και της επικοινωνίας, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ | EEA Grants), παρουσίασε το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο ετήσιο workshop των EEA Grants με θέμα: «Processes in implementation in the current Financial Mechanisms» & «How to maximize the use of the Bilateral Funds».

 

Συγκεκριμένα, το ΕΣΕ παρουσίασε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε θέματα προκαταρκτικού ελέγχου της απάτης, όπως ο καθορισμός σημείων ελέγχου (check points) που λειτουργούν προληπτικά στο πλαίσιο της μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα καθώς επίσης και στον τομέα της επικοινωνίας, όπως η πρώτη παρουσία του ΕΣΕ στη ΔΕΘ 2021 και οι δράσεις που την πλαισίωσαν.

 

Η συνάντηση επικεντρώθηκε, κυρίως, σε θέματα βελτίωσης της διαχείρισης και επίσπευσης των διαδικασιών υλοποίησης – δεδομένης της μικρής υπολειπόμενης περιόδου επιλεξιμότητας, μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Ειδικότερα, η Ελλάδα πρότεινε την υιοθέτηση μηχανισμών επίσπευσης και απλοποίησης με βάση τα εφαρμοζόμενα σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ.

 

Η πρόταση αυτή είχε θετική ανταπόκριση και αποδοχή από τους/τις εκπροσώπους των δοτριών χωρών, ενώ το Εθνικό Σημείο Επαφής δεσμεύτηκε να επανέλθει με συγκεκριμένες επί του ζητήματος προτάσεις.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκαν, επίσης, στοιχεία ως προς τις εκταμιεύσεις προς τις χώρες-δικαιούχους. Ο μέσος όρος είναι στο 32%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 38,4%, έχοντας αιτηθεί 41,4 εκ. έως τώρα.

 

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ | EEA Grants) εκπροσωπεί τη συνεισφορά της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων αυτών σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2014–2021, ο ΧΜ ΕΟΧ έχει κατανείμει συνολικά 2.8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα  116.7 εκατομμύρια έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Από τις δότριες χώρες, η Νορβηγία διαθέτει το 96% επί της συνολικής χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ η ανοιχτή πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, που εξέδωσε το ΕΣΕ στις 15 Νοεμβρίου 2021.