Τελευταία Νέα
Οκτ 18

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2019– 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2019– 2020

Αναλυτικά, πληροφορίες πατήστε εδώ