Τελευταία Νέα
Σεπ 07

Θέματα Λαϊκών Αγορών (openmarket.mindev.gov.gr)

Πληροφοριακό Σύστημα για το υπαίθριο εμπόριο (openmarket.mindev.gov.gr)

URL (ηλεκτρονική διεύθυνση) Πληροφοριακού Συστήματος

https://openmarket.mindev.gov.gr

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την χρήση του συστήματος

  • “Σύμφωνα  με  το  υπ’ αριθ. πρωτ. 91574/03.09.2020 έγγραφο ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ  ότι : Όσον  αφορά τις  Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ο ορισμός  χρηστών, σύμφωνα με  την παράγραφο 4 του  άρθρου 58 του ν. 4497/2017 (Α΄171), όπως αυτό τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 25  του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), θα  γίνει  με  ενιαία απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Οι εν λόγω χρήστες,  μετά την έγκρισή  τους  θα  έχουν  αρμοδιότητα καταχώρισης των  λαϊκών  αγορών  που  λειτουργούν  στα  όρια  αρμοδιότητάς  τους.”
  • Διευκρινίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα εγγραφής 2 χρηστών ανά Περιφέρεια, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
  • Υπενθυμίζεται η υποχρέωση εγγραφής 2 χρηστών για όλους τους Δήμους της χώρας.
  • Ερωτήματα που άπτονται θεσμικών θεμάτων θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος (openmarket.mindev.gov.gr) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των χρηστών.

Συνοδευτικά έγγραφα

Σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα για το υπαίθριο εμπόριο – 03.09.2020(pdf)

Σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα για το υπαίθριο εμπόριο – 02.10.2020 (pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ (pdf)

Οδηγίες χρήσης συστήματος – 2η έκδοση (pdf)

Ανακοινώσεις

Παράταση διαδικασίας εγγραφής χρηστών και καταχώρησης λαϊκών αγορών έως 30/11/2020 (pdf)

Παράταση διαδικασίας εγγραφής χρηστών και καταχώρησης λαϊκών αγορών έως 4/1/2021 (pdf)

Παράταση διαδικασίας εγγραφής χρηστών και καταχώρησης λαϊκών αγορών έως 1/3/2021 (pdf)

Παράταση διαδικασίας εγγραφής χρηστών και καταχώρησης λαϊκών αγορών έως 30/4/2021 (pdf)

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ 1640-30.04.2020)
  • Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Eρέτριας (YA-1639-30.04.2020)
  • Επέκταση υπαίθριας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Προσοτσάνης, Νομός Δράμας (Αρ. Πρωτ. 5254, 12-5-2020)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μετά από επίσημη ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών και με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των συναρμόδιων Υπουργών, ανεστάλη η λειτουργία:

 

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών του Νόμου 4497/2017  σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020 δημοσιοποιούν την λειτουργία παράλληλων υπαίθριων αγορών στις περιοχές ευθύνες τους.

Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής:

  • Για να δείτε τις νέες παράλληλες αγορές στον Νομό Αττικής πατήστε εδώ (.xls, 10-4-2020).
  • Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. 258586, 15-4-2020, pdf)

Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών στην υπόλοιπη Ελλάδα: