Τελευταία Νέα
Ιούν 03

Η συνδρομή της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο επίκεντρο της Υπουργικής Συνόδου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

Η συνδρομή της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο επίκεντρο της Υπουργικής Συνόδου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

Στο Λουξεμβούργο έλαβε χώρα, την Πέμπτη 2/6 η Υπουργική Σύνοδος Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.Από την Ελλάδα παρέστη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ Γιάννης Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ Δημήτρης Σκάλκος.

Οι Υπουργοί, αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής,επιβεβαίωσαν  τη σημασία και το ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών και ταυτόχρονα αναγνώρισαν τη δυνατότητα της πολιτικής συνοχής να συνδράμει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες όπως άλλωστε συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινά η συζήτηση για την ενσωμάτωση των συμπερασμάτων της 8ηςέκθεσης για τη συνοχή και την μετάβαση σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μετά το 2027 περίοδο.

Η ελληνική κυβέρνηση επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της για την μέγιστη ευελιξία των κανονισμών εφαρμογής, την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης «ιδιοκτησίας» από τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.