Τελευταία Νέα
Σεπ 20

Η αλήθεια και τα ψεύδη για το «κλείσιμο» επιχειρήσεων

Αναφορικά με τα κατά καιρούς δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο τα οποία αναφέρονται σε αριθμούς «λουκέτων» με «επιλεκτικά» στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή παραθέτει σε μορφή πίνακα το σύνολο των  συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας που αφορούν το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2011 έως τον Αύγουστο του 2017.

Γ.Ε.ΜΗ: Συνολικές Συστάσεις & Διαγραφές Επιχειρήσεων (2011 – Αυγ. 2017)
Έτος Σύνολο Συστάσεων Σύνολο Διαγραφών
2011 37.880 106.286
2012 41.506 40.802
2013 41.723 38.739
2014 36.023 36.608
2015 29.719 26.716
2016 28.705 33.883
2017 20.809 16.808
Γενικό Άθροισμα 236.365 299.842

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 έως τον Αύγουστο του 2017 συστάθηκαν 80.745 επιχειρήσεις ενώ διαγράφηκαν 79.596, δημιουργώντας ένα θετικό ισοζύγιο 1.149 νέων επιχειρήσεων ήδη με την ολοκλήρωση του οκταμήνου του 2017. Αντίστοιχα, για την πλήρη τριετία 2011 – 2013 το συνολικό άθροισμα των διαγραφών επιχειρήσεων ήταν 185.827 έναντι 121.109 συστάσεων, ενώ ο τελικός απολογισμός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και των συνεργατών της για την περίοδο 2011 – 2014 είναι  222.435 διαγραφές επιχειρήσεων έναντι 175.132 συστάσεων, καταγράφοντας συνολικά  αρνητικό ισοζύγιο 64.113  επιχειρήσεων για την περίοδο αναφοράς.

Από τα παραπάνω μεσοπρόθεσμα στοιχεία προκύπτει ότι το ισοζύγιο συστάσεων – διαγραφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου έχει ήδη αποκτήσει θετικό πρόσημο και οδεύει προς την εξισορρόπηση του, όπως αυτό διαφαίνεται και από τους υπόλοιπους  θετικούς δείκτες και προβλέψεις για το κλείσιμο του 2017 (πχ βελτίωση απασχόλησης, τη συνέχιση της αύξησης των εξαγωγών και των εσόδων  από τον τουρισμό, καθώς και τις συνολικότερες προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης).

Οι όποιες απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας μέσω της αποσπασματικής επιλογής δεδομένων, εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια κάποιων κύκλων να δημιουργήσουν ένα αφήγημα κάθαρσης των πραγματικών υπευθύνων για τη δεινή κατάσταση που περιήλθε η ελληνική επιχειρηματικότητα κατά τα προηγούμενα έτη. Αυτό το αφήγημα έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τις μνήμες των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, καθώς  και με τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλονται καθημερινά από την κυβέρνηση για την ουσιαστική αποκατάσταση των όρων της διαβίωσης τους και τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Από το Γραφείο Τύπου