Τελευταία Νέα
Μαρ 30

Επίσπευση συγκρότησης Επιτροπών Ελέγχου Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Επίσπευση συγκρότησης Επιτροπών Ελέγχου Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

 

Με την εν λόγω Απόφαση, παρέχεται η δυνατότητα να συστήνονται από τους φορείς εφαρμογής του Νόμου 4399/2016 Επιτροπές Ελέγχου Αξιολόγησης και μόνο από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ),κατόπιν προηγούμενης δήλωσης συμμετοχής τους στις διαδικασίες αυτές.Επίσης, τα μέλη του ΕΜΠΑ δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές περισσότερων του ενός φορέα εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου ενώ παράλληλα, οι φορείς, όπως για παράδειγμα οι Περιφέρειες, μπορούν να συστήνουν περισσότερες από μία Επιτροπές. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται σημαντικά ησυγκρότηση πρόσθετων Επιτροπών Ελέγχου Αξιολόγησης, ώστε να επιταχυνθούν οι υπαγωγές των επενδυτικών σχεδίων στις Περιφέρειες, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

 

Απεστάλη ήδη από την Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου προς τα μέλη του ΕΜΠΑ πρόσκληση συμμετοχής στην ηλεκτρονική κλήρωση επιλογής των μελών του ΕΜΠΑ που θα στελεχώσουν τις πρόσθετες Επιτροπές, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

 

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη. 

 

Διευκρινίζεται ότι όσα μέλη, ανταποκρινόμενα σε προηγούμενες προσκλήσεις, έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να μετέχουν στις Επιτροπές Ελέγχου Αξιολόγησης καθώς και όσα μέλη μετέχουν ήδη σε Επιτροπές, θα πρέπει να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον το επιθυμούν.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζει έμπρακτα την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. Στόχος μας είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας».