Τελευταία Νέα
Μάι 17

Επίσκεψη Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα στο έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

 Επίσκεψη στο έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, που υλοποιείται με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), πραγματοποίησε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας. Στην επίσκεψη επίβλεψης της πορείας του έργου συμμετείχαν ακόμη ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Νικόλαος Μαντζούφας και οι πρόεδροι των ΦΟΔΣΑ Ηπείρου.
Η Σύμβαση ΣΔΙΤ για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» υπογράφηκε στις 21 Ιουλίου 2017, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η κατασκευαστική περίοδος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και πρόκειται για το ταχύτερα υλοποιούμενο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα.
Η Σύμβαση Σύμπραξης προβλέπει τη μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας, η οποία θα διαχειρίζεται το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και οργανικά υλικά από διαλογή στην πηγή. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τη ΜΕΑ, μέγιστης δυναμικότητας 105.000 τόνων ετησίως, ανέρχεται σε  52,4 εκατ. ευρώ.
Η καινοτόμος Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναμένεται η αποτροπή από την ταφή και η αξιοποίηση του 60% των ανακυκλώσιμων υλικών που παραμένουν στα απορρίμματα.
Στη Μονάδα θα γίνεται αυτοματοποιημένη ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, σιδηρούχα υλικά) και βιολογική επεξεργασία, μέσω της οποίας θα παράγονται πράσινη ενέργεια και υλικό τύπου κόμποστ. Η τιμή εισόδου (gate fee), όπως έχει οριστικοποιηθεί από τη Σύμβαση Σύμπραξης, θα διαμορφωθεί μεσοσταθμικά στα 39,54 ευρώ ανά τόνο. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έσοδα από τρίτους, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, επιστρέφονται κατά 50% στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων.
Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στη χρηματοδότηση της επένδυσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από ίδια κεφάλαια του αναδόχου και τραπεζικό δανεισμό. Ανάδοχος είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η Σύμβαση Σύμπραξης εξασφαλίζει ότι η αμοιβή του αναδόχου εισπράττεται από την ημέρα λειτουργίας της ΜΕΑ, ενώ αυτή υπόκειται σε απομειώσεις στο βαθμό που υπάρχει έστω και μερική απόκλιση από τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί.
Στη διάρκεια της περιόδου κατασκευής εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας, ενώ στην 25ετή περίοδο λειτουργίας υπολογίζονται σε τουλάχιστον 90 θέσεις. Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός παράλληλων θέσεων απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών, της εμπορίας και της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.
Από το Γραφείο Τύπου