Τελευταία Νέα
Δεκ 20

Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Τα γραφεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επισκέφτηκε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Ο κ. Παπαδημητρίου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καταπόδη και τα μέλη του Δ.Σ., όπως επίσης και με τους εργαζόμενους της Αρχής.

Ο Υπουργός Οικονομίας είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τα ζητήματα που άπτονται στο νόμο των Δημοσίων Προμηθειών και Υπηρεσιών και να ενημερωθεί εκτενώς για την πορεία εφαρμογής του νόμου ένα χρόνο περίπου μετά την ψήφισή του.

Από το Γραφείο Τύπου