Τελευταία Νέα
Ιούν 28

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών της Βουλγαρίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Στο διάστημα 18 με 20 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η υποδοχή της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών της Βουλγαρίας στους χώρους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CHAFEA 2019 που αφορά στη διοικητική συνεργασία των κρατών μελών.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων και πληροφοριών σε θέματα και πρακτικές της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της γενικής ασφάλειας των προϊόντων. Η αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας παρακολούθησε τις εισηγήσεις-παρουσιάσεις των υπαλλήλων των τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή  και ενημερώθηκε για την διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών και των ερωτημάτων των καταναλωτών, ενώ τα στελέχη της Βουλγαρικής αντιπροσωπείας μετέφεραν την δική τους τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα της προστασίας καταναλωτή.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν σε μια συντονισμένη και συνεκτική προσέγγιση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.