Τελευταία Νέα
Ιαν 09

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016, που δημοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου 2016:

  • Διορθώθηκε το σύστημα κυρώσεων, το οποίο, εκτός από πρόστιμα, προβλέπει πλέον απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας πρατηρίου για την επόμενη δεκαετία, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο.
  • Οι κυρώσεις δεν σταματούν πια στους ανθρώπους που εμφανίζονται πλασματικά ως υπεύθυνοι, μονοπωλώντας και εξαντλώντας το ενδιαφέρον των κρατικών υπηρεσιών (αχυράνθρωποι που εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων), αλλά επιβάλλονται στους πραγματικούς υπαιτίους, οι οποίοι ελέγχουν και δημιουργούν με τις πράξεις τους τις αλλοιώσεις στις αντλίες, προκειμένου να εξαπατούν το καταναλωτικό κοινό και το κράτος.
  • Προς το σκοπό αυτό η διάταξη εισήγαγε την έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης, απολύτως αποσαφηνισμένη τόσο στην οικονομική επιστήμη, όσο και στο εταιρικό και εργατικό δίκαιο, καθώς και τη νομολογία, ταυτίζεται με την έννοια της επιχείρησης του πρατηρίου και συνδέεται τόσο με τους παραγωγικούς συντελεστές της εγκατάστασης, όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό.
  • Με αυτόν τρόπο αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά την παθογένεια της προηγούμενης κατάστασης, κατά την οποία επιβάλλονταν κυρώσεις, οι οποίες έμεναν ανεφάρμοστες, αφού ο παραβάτης είχε δικαίωμα να αλλάξει έδρα και να αναπτύξει αλλού την παραβατική συμπεριφορά χωρίς κανένα περιορισμό.
  • Προβλέφθηκε αυστηρότερη ποινή (φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών) στις περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης αδικημάτων σχετικών με την καταδολίευση και αλλοίωση των μετρητών.
  • Αυστηροποιήθηκαν οι κυρώσεις σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στις μετρήσεις από τις αντλίες καυσίμων. Έτσι ενώ μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων (της τάξεως άνω του 1,5 % για τη βενζίνη και άνω του 3% για το υγραέριο), επιβαλλόταν μόνο αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, θεσπίζεται τόσο πρόστιμο 30.000 € όσο και αφαίρεση της άδειας με απαγόρευσης επαναδραστηριοποίησης για την επόμενη δεκαετία για όλα τα πρόσωπα που συνδέονται από θέσεις ευθύνης με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της επιχείρησης.
  • Προκειμένου να καλυφθεί όλη η αλυσίδα της αγοράς, επιβλήθηκαν μεγάλα πρόστιμα και ποινές και σε όποιον σφραγίζει τα μέσα για την καταδολίευση, αλλά και σε όποιον κατασκευάζει εξαρχής προβληματικές αντλίες.
  • Τέλος, τιμωρούνται αυστηρότερα σε περίπτωση υποτροπής και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (αφαίρεση της άδειας του συνεργείου για τα επόμενη δέκα έτη).