Τελευταία Νέα
Σεπ 15

Ενημερωτική συνάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για θέματα συντονισμού και ελέγχου της αγοράς στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ενημερωτική συνάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τους νέους Κωδικοποιημένους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και τον συντονισμό των ελέγχων στην αγορά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, κ. Παπαδεράκη Αντώνη. Στη συνάντηση συμμετείχαν με τοποθέτησή τους, οι κκ Μαστρογιάννης Βασίλης, Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ και Νικόλσκυ Χρήστος, Δ/ντης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων & Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της ΓΓΕΠΚ. Παρευρέθησαν, επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Γιουτίκας, ο Δ/ντης της Οικονομικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, κ. Χαμπίδης, ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τσοτσόλης, οι επικεφαλής των διευθύνσεων Ανάπτυξης και Εμπορίου της Μακεδονίας και στελέχη των Περιφερειών Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας που αναφερόμενος στους αναθεωρημένους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΥΑ 91354/ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017) την κωδικοποίηση των οποίων ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ανέφερε ότι οι όποιες βελτιώσεις έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παρατηρήσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με γνώμονα την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών και τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών. Ο κ. Παπαδεράκης τόνισε επίσης, ότι η επικαιροποίηση των Κανόνων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ενσωματωθεί το σύνολο των αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και προσέθεσε ότι με την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΥΚΑΠ σε μηχανισμό συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων για την εποπτεία της αγοράς για την πάταξη του παρεμπορίου και της φοροαποφυγής διευκολύνοντας το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων & Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, κ. Νικόλσκυ παρουσιάζοντας βασικά των νέων Κωδικοποιημένων Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών και των ρυθμίσεων που έγιναν για τη διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης, εμπορίας και προώθησης βασικών εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών, εδωδίμων και βιομηχανικών, στη βάση των αναγκών της αγοράς και των δυνατοτήτων  των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Υπευθύνου του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου, κ. Μαστρογιάννη που ενισχύοντας την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά, με τη διαρκή διεξαγωγή συντονισμένων ελέγχων σε όλο το εύρος της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων, τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό υπό τον συντονισμό που ΣΥΚΑΠ και με την αγαστή συνεργασία όλων των Αρχών, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζουν και επεσήμανε ότι χρειάζεται περαιτέρω συντονισμός για την περαιτέρω βελτίωση της δράσης των μικτών κλιμακίων ελέγχου που θα επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα ενισχύσουν περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση όπου τέθηκε το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη των Περιφερειών και τις ελεγκτικές αρχές, ενώ υπήρξε δέσμευση από όλους για διεύρυνση της συνεργασίας και βελτίωσης του συντονισμού. Υπήρξε τέλος, δέσμευση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα για την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων που κατατέθηκαν και συμφωνήθηκε η από κοινού αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Από το Γραφείο Τύπου