Τελευταία Νέα
Απρ 25

Ενημερωτική εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις συμφωνίες – πλαίσιο

Την  Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στην πλατεία Κάνιγγος, ενημερωτική εκδήλωση από τη Γενική  Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας, ως Εθνικής Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής για τις  Συμφωνίες – Πλαίσιο ως εργαλεία για τις συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, παρουσιάζοντας επιγραμματικά τις  Συμφωνίες – Πλαίσιο  που έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη στη ΓΔΔΣΠ.

Η συνάντηση οργανώθηκε με σκοπό να ενημερωθούν μέσω των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις ώστε να συμμετέχουν πιο δυναμικά στους διαγωνισμούς που διενεργούνται στην Ελλάδα, προκειμένου αφενός το Δημόσιο να προμηθεύεται ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε επαρκείς ποσότητες και σωστές τιμές, αφετέρου να τονωθεί ο ανταγωνισμός και η επιχειρηματικότητα.

Στην εκδήλωση  παρέστησαν εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του ΣΕΠΕ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά καθώς και εκπρόσωποι από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορικής και των κλιματιστικών.  Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κος Παπαδεράκης, ο οποίος  αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν οι δημόσιες συμβάσεις, όχι μόνο όσον αφορά το καθαρά δημοσιονομικό σκέλος, αλλά και την δυναμική που αυτές μπορούν να προσφέρουν, ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην σκληρή προσπάθεια που γίνεται για ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας γενικότερα, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της χώρας και αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξη και άλλων σημαντικών στόχων πολιτικής όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι τέσσερεις Συμφωνίες – Πλαίσιο που βρίσκονται σε εξέλιξη επί του παρόντος καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν γενικότερα ως εργαλείο για τις συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, για την τόνωση του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων  και σχολιασμός της παρουσίασης.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκδήλωση, εκφράζοντας την άποψη ότι ανάλογες τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να διοργανώνονται συχνότερα, καθώς μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρικών παραδειγμάτων ενισχύεται η συνέργια, η κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η βελτιστοποίηση των πρακτικών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος μίας σειράς ενημερωτικών δράσεων και διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό οι δημόσιες προμήθειες να διευρυνθούν σε όλο το φάσμα των ΜμΕ, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, της συντόμευσης των χρόνων υλοποίησης και της συνεχούς ενημέρωσης.

Από το Γραφείο Τύπου