Τελευταία Νέα
Ιούλ 14

Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΕΤΕπστους τομείς τηςΔράσης για το Κλίμα και της Δίκαιης Μετάβασης

 

 

 


Η Ελλάδα και η
ΕΤΕπ δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της  Δράσης για το Κλίμα και της Δίκαιης Μετάβασης

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο και κλιμάκιο ειδικών της ΕΤΕπ 
Η Ελλάδα και η ΕΤΕπ θα συζητήσουν σχετικά με την επίτευξη Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων
Συμφωνία για τη σύσταση ειδικής ομάδας υποστήριξης έργων
Της τεχνικής συνεργασίας προηγήθηκαν συζητήσεις στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό τον περασμένο μήνα

Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησαν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους τεχνική συνεργασία προκειμένου να ενδυναμώσουν περαιτέρω την υλοποίηση των δράσεων για το κλίμα και των επενδύσεων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης σε όλη την Ελλάδα και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της σύναψης μιας Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA) με στόχο την επιτάχυνση των νέων επενδύσεων. Αυτή η συνεργασία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27και θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Η δέσμευση να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη PASSA επικυρώθηκε επισήμως χθέςαπό τον Ιωάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Christian KettelThomsen κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. Η επίσκεψη αυτή έδωσε επίσης την ευκαιρία για διεξαγωγή λεπτομερών συζητήσεων σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις για το κλίμα και τις επενδύσεις για τη Δίκαιη Μετάβαση με ειδικούς της ΕΤΕπ σε τεχνικά και χρηματοδοτικά θέματα, καθώς επίσης και για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίηση έργων στην Ελλάδα που σχετίζονται με τις δράσεις για το κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές που ορίζονται στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζονται στενά για να υποστηρίξουν τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση για προώθηση μιας Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων που υποστηρίζεται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ 2021-27, στο πλαίσιο μιας λεπτομερούς νέας συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα τεχνικές, χρηματοοικονομικές και τομεακές βέλτιστες πρακτικές οι οποίες αποκτήθηκαν από την εμπειρία που αποκόμισε η ΕΤΕπ ανά την Ευρώπη στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της Δίκαιης Μετάβασης», δήλωσε ο Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τον τερματισμό της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να τη συνδράμει στον ενεργειακό μετασχηματισμό που συνεπάγεται αυτή η απόφαση. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν σήμερα επιβεβαιώνουν την πρόθεση για μια ακόμη στενότερη τεχνική συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων μας και των ειδικών της ΕΤΕπ για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων θα ενισχύσει τη δουλειά μας για τον προσδιορισμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση επενδύσεων που υποστηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση σε ολόκληρη τη χώρα τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen.

Μετά από τις χθεσινές συζητήσεις, ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται να συνεργαστούν με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο να υποστηρίξουν τον προσδιορισμό και την υλοποίηση έργων υψηλού αντικτύπου για το κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση σε όλη την Ελλάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Προέδρου της ΕΤΕπ WernerHoyer και του Αντιπροέδρου Thomsen στην Αθήνα κατά την οποία επιβεβαίωσαν την υποστήριξη της ΕΤΕπ για παροχή 1,9 δισ. ευρώ για νέες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, παράλληλα με την ανταλλαγή τεχνικών βέλτιστων πρακτικών.

Υποστήριξη επενδύσεων Δίκαιης Μετάβασης και Δράσεων για το Κλίμα μέσω PASSA

Η Ελλάδα και η ΕΤΕπ συζήτησαν σχετικά με την οριστικοποίηση της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων (PASSA).

Η ειδική ομάδα PASSA θα έχει έδρα τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για βιώσιμες μεταφορές, περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, λύματα, στερεά απόβλητα και ενέργεια, καθώς και αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.