Τελευταία Νέα
Σεπ 19

Εμπορευματικά δίκτυα και κοινοτικοί πόροι Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΑΛΚΟΥ

Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόπιστο εμπορευματικό και μεταφορικό δίκτυο. Σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας (Logistics PerformanceIndex), η χώρα μας κατατάσσεται στην τεσσαρακοστή δεύτερη θέση ανάμεσα σε εκατόν εξήντα κράτη, θέση βελτιωμένη συγκριτικά με το παρελθόν. Ωστόσο πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν καθώς, η θέση αυτή αντανακλά περισσότερο τις λιμενικές υποδομές μας (με πρώτο τον λιμένα του Πειραιά) και λιγότερο τις πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες μας στις άλλου τύπου υποδομές. Αναφέρω συγκεκριμένα την αναγκαιότητα:

της ολοκλήρωσης βασικών οδικών αξόνων (όπως ο Ε-65),
της αναβάθμισης των ενδο-περιφερειακών οδικών μεταφορών,
της περαιτέρω ανάπτυξης των πολυτροπικώνμεταφορών, του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αεροδρομίων, τις λιμενικές υποδομές και τη σύνδεσή τους με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την ενδοχώρα και,
της ανάπτυξης μίας νέας γενιάς εμπορευματικών πάρκων.

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με ορίζοντα το 2037, η βελτίωση του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί διακριτό πυλώνα με προγραμματισμένες παρεμβάσεις για:

τη σύνδεση του λιμένα της Καβάλας με το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο,
την επέκταση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Θεσσαλονίκης,
την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων λιμένων (PCS),
την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα εμπορευματικά κέντρα,
την  προώθηση των ΣΔΙΤ για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα.

Η Ελλάδα δέσμευσε σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους συνολικού ύψους οκτώ δις ευρώ για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών της και της εφοδιαστικής αλυσίδας στα επόμενα χρόνια, κύρια μέσα από τρία χρηματοδοτικά εργαλεία: την Πολιτική Συνοχής 2021-2027, το Connecting Europe Facility 2.0και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα:

Τρία δις ευρώ από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και τα οποία αφορούν επενδύσεις σε οδικούς άξονες, λιμένες και επιχειρηματικά πάρκα με πλήθος δράσεων που αφορούν στο «πρασίνισμα» των μεταφορών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ένα δις ευρώ από το Connecting Europe Facility,σχεδόν εξ ολοκλήρου για έργα σιδηροδρόμου,
Τέσσερα δις ευρώ από το Σχέδιο  Ελλάδα 2.0, για τις υποδομές βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς, μεγάλους οδικούς άξονες, την αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ.

Η χώρα μας διαθέτει μία ολοκληρωμένηστρατηγική για την ανάπτυξη του εμπορευματικού δικτύου στην επόμενη δεκαετία, τους απαιτούμενους πόρους για να την υλοποιήσει και προωθεί τιςαναγκαίες μεταρρυθμίσεις (σιδηρόδρομος) που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει τις σημαντικές γεω-οικονομικές δυνατότητες της στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

*Ο Δημήτρης Σκάλκος είναι γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.