Τελευταία Νέα
Αυγ 04

Ελληνική Αστυνομία, Δήμος Αθηναίων και Επιμελητήριο Πιερίας, οι Εθνικοί Νικητές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023

Ελληνική Αστυνομία, Δήμος Αθηναίων και Επιμελητήριο Πιερίας, οι Εθνικοί Νικητές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023

Πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την επιχειρηματική αντίληψη και εμπνέουν τους νέους και τους μη γηγενείς πολίτες να ασχοληθούν με το επιχειρείν, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, αναδείχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ως «Εθνικοί Νικητές» στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023».

Συγκεκριμένα, «Εθνικοί Νικητές» αναδείχθηκαν η Πρωτοβουλία «Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες Προώθησης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Εσωτερικής Ασφάλειας» της Ελληνικής Αστυνομίας στην κατηγορία «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων» και οι «Πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα», του Δήμου Αθηναίων, στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα».

Παράλληλα, για πρώτη φορά στα χρονικά, απονέμεται «Εύφημη Μνεία» στην πρωτοβουλία «Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων» του Επιμελητηρίου Πιερίας, στην κατηγορία «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων».

Οι Εθνικοί Νικητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού με τους τελικούς νικητές να ανακοινώνονται σε ειδική τελετή τον προσεχή Νοέμβριο στην Ισπανία, στο πλαίσιο της ετήσιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται, ότι τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023’ είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από  το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικά:

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

  1. Πρωτοβουλία «Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες Προώθησης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Εσωτερικής Ασφάλειας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατηγορία «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων».

 

Το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών (ΣΟΣΑΧΠ) της Ελληνικής Αστυνομίας, με την πρωτοβουλία «Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες Προώθησης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Εσωτερικής Ασφάλειας» που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2019 προωθεί το θεσμικό διάλογο και τη χρηματοδοτική ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (HORIZON, Internal Security Fund, κ.λπ.) για την παραγωγή καινοτόμων, εξατομικευμένων (tailor made) προϊόντων τεχνολογίας αιχμής για την Ευρωπαϊκή αγορά, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη, τη νανοτεχνολογία, τη μικροηλεκτρονική κ.ά. και συμμετέχοντας ως εταίρος ή συντονιστής σε 54 Κοινοπραξίες με 69 Πανεπιστήμια από 20 χώρες, 38 Ερευνητικά Ινστιτούτα από 12 χώρες, τη Βιομηχανία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, διαμορφώνονται πρότυπα λειτουργικής και τεχνολογικής αριστείας τόσο για τους Δημόσιους φορείς όσο και για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία και αγορά, προτείνοντας λύσεις και προϊόντα που προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση κρίσεων από την κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, κ.λπ.

Η πρωτοβουλία «Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες Προώθησης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Εσωτερικής Ασφάλειας» προάγει την καινοτομία και την τεχνογνωσία και προωθεί την εξωστρέφεια και τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το χώρο της επιστημονικής έρευνας, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα με χρηματοδοτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συμβολή στην ενδυνάμωση του ερευνητικού τομέα της ελληνικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου και στο χτίσιμο «κύρους/φήμης» των ελληνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

 

  1. «Πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα», του Δήμου Αθηναίων, στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα».

 

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, σχεδιάζει και υλοποιεί Πρωτοβουλίες για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας με αξιοπρεπείς όρους για τους ίδιους και οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία. Είναι ο πρώτος Δημόσιος Φορέας που υλοποιεί, από το 2019, ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ, εργασιακής συμβουλευτικής για την εξοικείωση με το ελληνικό εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον και συνεργασίας για την άρση των πολλαπλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών στην πρόσβαση στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Από το 2020, σε συντονισμό με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλους Δήμους της Ελλάδας, διοργανώνει τις «Ημέρες καριέρας» (job fairs) με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών.

Παράλληλα, προωθεί πολιτικές για την ένταξη στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών σε επιχειρήσεις στην Περιφέρεια, μέσω του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη» στο οποίο συμμετέχουν 18 Δήμοι της Ελλάδας, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια με τη συνδρομή στην εύρεση εργασίας των εν λόγω πολιτών σε κλάδους όπως ο αγροδιατροφικός, ο κατασκευαστικός, ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο. Επιπλέον, υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο ENFEM που απευθύνεται σε γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, αναγνωρισμένες πρόσφυγες και δικαιούχους προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία), συμβάλλοντας στην παροχή βασικών γνώσεων για την επιχειρηματικότητα και την εργασία στο περιβάλλον της Ελλάδας.

Η πρόταση «Πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρόσβασης υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα» του Δήμου Αθηναίων αποτελεί ένα καινοτόμο, ολιστικό μοντέλο ένταξης προσφύγων / μεταναστών που αναδεικνύει την κοινωνική & εργασιακή ένταξη ως «κομμάτι του πλάνου ζωής». Προωθεί τη συνεργασία Κεντρικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεθνών Οργανισμών, Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας, καθώς συμβάλλει στην κάλυψη θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

 

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ

  1. Πρωτοβουλία «Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων» του Επιμελητηρίου Πιερίας, στην κατηγορία «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων».

 

Η πρωτοβουλία «Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων» περιγράφει το εγχείρημα προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής της περιοχής του Νομού Πιερίας, με βασικό σημείο αναφοράς τα κεράσια και τα μύδια Πιερίας, και με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Το έργο πραγματώνεται με τη μελέτη των αγορών στόχων, τη συστηματική προβολή των προωθούμενων προϊόντων, κυρίως, μέσω συμμετοχών σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, τη διοργάνωση Β2Β συναντήσεων και στοχευμένης πολυτροπικής διαφημιστικής καμπάνιας: μέσω διαδικτύου, καταχωρίσεων στον Τύπο, ανάπτυξης ιστοσελίδων, παραγωγής ψηφιακού και έγχαρτου προωθητικού υλικού. Η δράση εστιάζει κυρίως στην  προώθηση του φρέσκου κερασιού, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Promotion of Fresh Cherry in Egypt-Cherry LovEU» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Promotion of Agricultural products «AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS», και την προώθηση των μυδιών Πιερίας, στην Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2017-2020».

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του τομέα της αγροδιατροφής (κεράσια-μύδια), η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Πιερίας, ώστε οι εργαζόμενοι, νέοι, γυναίκες και μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού να αποκτήσουν ικανό εισόδημα, που να τους επιτρέπει τη μόνιμη διαμονή τους στην αγροτική περιφέρεια.

Η πρωτοβουλία «Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων» ενισχύει την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, παρουσιάζοντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα, θα συμβάλει στη δικτύωση για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ τοπικών εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα (αγροδιατροφή) και του τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία). Επιπλέον, έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς απευθύνεται πρωτίστως στους παραγωγούς της περιφέρειας του Ν. Πιερίας, και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος της αγροδιατροφής, στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, στην δικτύωση των παραγωγών με περισσότερους προμηθευτές και καταναλωτές σε χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες όπου τα νωπά προϊόντα έχουν υψηλή ζήτηση.