Τελευταία Νέα
Μαρ 20

Εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με απόφαση του Υπουργού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας.

Οι Διευθύνσεις του Υπουργείου κατανέμουν το προσωπικό σε δύο ομάδες που εργάζονται εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση, στην Υπηρεσία και σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύνθεση του προσωπικού και τα αντικείμενα της Υπηρεσίας.

Για τον καθορισμό των ομάδων λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που τελούν σε άδεια ειδικού σκοπού και οι υπάλληλοι που έχουν λάβει την ειδική άδεια απουσίας με βάση το 25ο άρθρο της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι υπάλληλοι που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και είναι άμεσα διαθέσιμοι για κάλυψη τυχόν υπηρεσιακών αναγκών Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι μεριμνούν για την συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου.

 

Με την ίδια απόφαση,

  • Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, βαριά πνευμονοπάθεια και αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, μπορούν να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια εφ’ όσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία τους για τον λόγο αυτό.
  • Υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού) μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, είτε να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό. Εφόσον οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι επιθυμούν τη μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των προαναφερομένων καθηκόντων, μπορούν να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες.
  • Διευκολύνονται οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικής Περιόδου για τις άδειες ειδικού σκοπού.
  • Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφεξής, θα πραγματοποιούνται μόνο για επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των προέδρων τους, με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.
  • Οι αρμόδιες Υπηρεσίες καλούνται να μεριμνούν για την σχολαστική τήρηση των μέτρων που αφορούν στην καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων του Υπουργείου.