Τελευταία Νέα
Απρ 12

Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου δράσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Παπαδεράκη και εκπροσώπων του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΠΕ,  της GRECA, του ELTRUN και της ΕΠΑΜ, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μελέτης στρατηγικής που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει δώδεκα δράσεις (ρυθμιστικές, χρηματοδοτικές και ενημερωτικές), άμεσης ή μεσοπρόθεσμης εφαρμογής, οι οποίες  θα εξειδικευθούν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπαδεράκης τόνισε ότι έγινε το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με στόχο να ενταχθεί στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης. Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Ισοτιμία, Εμπιστοσύνη και Καινοτομία.

Ως ισοτιμία νοείται η δυνατότητα πλήρους συμμετοχής των εγχώριων επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία. Ειδικά για την επιχειρηματικότητα, στόχος είναι η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας από ένα κανάλι διανομής που καταλαμβάνει ένα σταθερά αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς. Ανέφερε επίσης, ότι σημαντική παράμετρος για την επίτευξη του παραπάνω, αποτελεί η μείωση του κόστους μεταφοράς των δεμάτων που προϋποθέτει σημαντικές πρωτοβουλίες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και συνέργιες μεταξύ επιχειρήσεων και αρμόδιων οργανισμών.

Αναφερόμενος στην ανάγκη για τόνωση της εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στάθηκε ιδιαίτερα στον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Τέλος, αναφορικά με τον άξονα της καινοτομίας, ο κ. Παπαδεράκης υπογράμμισε την ανάγκη επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαία η συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία (Ψηφιακής Πολιτικής, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ).

Η μελέτη στρατηγικής θα κοινοποιηθεί άμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να ξεκινήσει η φάση υλοποίησης.

Απο το Γραφείο Τύπου