Τελευταία Νέα
Ιαν 22

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων στέγασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επί των οδών α) Νίκης 5-7 και β) Ερμού και Κορνάρου 1 – Σύνταγμα, σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Κλικ εδώ για το κέιμενο της διακήρυξης.