Τελευταία Νέα
Ιαν 29

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 09/02/2018.

Κλικ εδώ για την διακήρυξη.