Τελευταία Νέα
Απρ 04

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024 Δηλώσεις Συμμετοχής έως την 28η Ιουνίου 2024

 

Ο Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024 μόλις ξεκίνησε!

 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλούν Δημόσιους Φορείς που στηρίζουν το επιχειρείν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024».

 

Ο Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024 στοχεύει να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των Δημοσίων Φορέων που προωθούν και στηρίζουν την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και να δημοσιοποιήσει τις καλές πρακτικές στο ευρύτερο κοινό.

 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν: Εθνικές, Περιφερειακές ή Τοπικές Αρχές ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή ΜΜΕ (ΜΟΝΟ για την κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα*») που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής τους.

 

Οι κατηγορίες Βραβείων του Διαγωνισμού, είναι οι εξής:

 

  • Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος
  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
  • Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
  • Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης
  • Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα*

 

*Ειδικά και μόνο στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα», δύνανται να συμμετάσχουν και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

 

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

 

  • 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
  • 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, των καλύτερων συμμετοχών (επικρατέστεροι / shortlist).

 

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες.

 

Οι επιτυχημένες συμμετοχές στον εθνικό διαγωνισμό (εθνικοί νικητές), έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ευρωπαϊκού επιπέδου (δεύτερο στάδιο)  και να λάβουν μια μοναδική πρόσκληση για την Ετήσια Συνδιάσκεψη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2024 στην Ουγγαρία.

 

 

Οι καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή σε κάθε κατηγορία, θα κερδίσουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο 2024.

 

Τα Δελτία Συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψήφιων φορέων μπορούν να κατατεθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (ώρα 15.00) στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας: https://www.ggb.gr/el/node/2166

 

Καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας:

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en