Τελευταία Νέα
Μαρ 04

Διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

 

 

 

Διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

 

  1. Τι καλείται να αντιμετωπίσει η εν λόγω ρύθμιση;

Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην παγκόσμια αγορά, δημιουργούν συνθήκες ανατιμήσεων καταναλωτικών προϊόντων που οφείλονται στην διαταραχή των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων συγκεκριμένων προϊόντων ή πρώτων υλών. Με τη ρύθμιση επιδιώκεται η παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας των επιχειρήσεων που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την κρίση αυτή για τον προσπορισμό αθέμιτων κερδών.

 

  1. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της πανδημίας της νόσου COVID-19, έχουν προκαλέσει μία αλυσίδα αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία και διαταράσσουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ιδίως σε ότι αφορά στα υγρά και τα αέρια καύσιμα και τα δημητριακά.

 

  1. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Το σύνολο του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων.

 

  1. Ποιοι είναι οι στόχοι της εν λόγω ρύθμισης;

Η  αποτροπή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας των επιχειρήσεων που προέρχεται από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, στην περίοδο της γεωπολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί από τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας αλλά και της συνεχιζόμενης αρνητικής επίδρασης της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην παγκόσμια αγορά.

 

Συνοψίζοντας, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της διάταξης και έως την 30η.06.2022 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.09.2021.