Τελευταία Νέα
Δεκ 31

Δήλωση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη σχολιάζοντας τον απολογισμό της EBETAM: “Εξαιρετικά καλή δουλειά έχει κάνει η νέα διοίκηση της ΕΒΕΤΑΜ σε ένα δύσκολο έτος, υπό συνθήκες Covid”

Σε νοικοκύρεμα των οικονομικών της και πλήρη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ΔΕΚΟ προχώρησε το 2020 η νέα διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., υπό τον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Σοφιανό και τον Αντιπρόεδρο, κ. Σκιπίωνα Αποστολάκη.

 

Στόχοι της νέας διοίκησης είναι η ΕΒΕΤΑΜ

-«αφ’ ενός να καταστεί κόμβος αναφοράς των πελατών της σε ευρύτερο πεδίο  βιομηχανίας- οικονομίας σε τομείς  ποιότητας, πιστοποίησης και  τεχνολογικής καινοτομίας με σκοπό ενίσχυση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας αυτών,

– κι αφ’ ετέρου η ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών και η δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τη βιομηχανία, μέσα από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά».

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟ 2020

 

 1. Εισπράχθηκαν 80% συσσωρευμένων απαιτήσεων της τελευταίας πενταετίας. Οι απαιτήσεις της εταιρίας στο τέλος του 2020 περιορίζονται στις τιμολογηθείσες υπηρεσίες των τελευταίων 100 ημερών.
 2. Περιόρισε τις υποχρεώσεις της προς Ελληνικό Δημόσιο και  Ασφαλιστικά Ταμεία, αυστηρά σε αυτές  τρέχοντος μηνός. Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις της εταιρίας την 31-12-2019 σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ ανήρχοντο σε 326.000,00 ευρώ περίπου. Τον Δεκέμβριο του 2020 ανέρχονται σε περίπου 75.000 ευρώ.
 3. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους καλύπτονται εντός 60 ημερών.
 4. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2020, λόγω Covid 19, μειώθηκε μόνο κατά 5% σε σύγκριση με αυτόν του 2019.
 5. Εγκαθίδρυση και λειτουργία :
  • Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
  • Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
  • Συστήματος παρακολούθησης των Συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους.
 6. Επίσης, η εταιρεία συμμορφώθηκε με κοινοτικό κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατά το 2020 η Διεύθυνση έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΒΕΤΑΜ:

 1. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση πλήθους συνεργατικών ερευνητικών έργων με εθνική και ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.
 2. Εστίασε στον σχεδιασμό δράσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας στην παραγωγή προηγμένων υλικών και την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις
 3. Δραστηριοποιήθηκε στην στρατηγικής σημασίας δημιουργία καινοτόμων οικοσυστημάτων

Συγκεκριμένα, η ΕΒΕΤΑΜ με κομβικό ρόλο σε οικοσύστημα  αλυσίδας αξίας Δομικών υλικών και κατασκευών στην χώρα, το 2020 ανέλαβε ως Φορέας Αρωγός την πρωτοβουλία για  δημιουργία του cluster καινοτομίας e-CoDOMH. Με έναν αρχικό πυρήνα 17 επιχειρήσεων και 8 Ερευνητικών Οργανισμών αλλά και την συμμετοχή Συνδέσμων επιχειρήσεων, στοχεύει στην υποστήριξη ενός νέου μοντέλου συνεργασίας με αποστολή την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, μέσω της ενσωμάτωσης της καινοτομίας και του εξ αυτής τεχνολογικού μετασχηματισμού προς  αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων  με επίκεντρο  την αειφορία των κατασκευών.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 1. Ο τομέας πιστοποίησης OEKO-TEX® της ΕΒΕΤΑΜ διοργάνωσε τα Technical Meetings I /2020 για τα:
  1. Standard 100 – Leather – ECO PASSPORT by OEKO-TEX®
  2. Made in Green by OEKO-TEX®.
 2. Συμμετοχή τον Φεβρουάριο στην 3η Διεθνή Έκθεση “Elec.tec – Ηλεκτρολογικό Υλικό / Φωτισμός” στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.
 3. Έναρξη συνεργασίας με την εταιρία  Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ, η οποία επαναλειτούργησε τα Καλώδια Ξάνθης. Η συνεργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών δοκιμών και πιστοποίησης Καλωδίων, στα πλαίσια τόσο του Ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας «HAR» όσο και του Ευρωπαϊκού κανονισμού δομικών προϊόντων CPR 305/2011. Η συνεργασία αυτή προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες της ΕΒΕΤΑΜ  με εταιρείες οι οποίες παράγουν καλώδια στην Ελλάδα όπως Ελληνικά Καλώδια ΑΕ, NEXANS, Χαραλαμπίδης  Καλώδια ΑΕ.
 4. Ανανέωση της επιτυχούς συνεργασίας – λόγω BREXIT– με τον Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης ARROWHEAD, σε θέματα πιστοποίησης μεταφερτού εξοπλισμού υπό πίεση.  Αυτό έδωσε στην ΕΒΕΤΑΜ την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και σε κατασκευαστές των  ΗΠΑ όπως η Luxfer.
 5. Συνέχιση της ανοδικής τάσης της δραστηριότητας πιστοποίησης εξοπλισμού πλοίων.
 6. Διενέργεια δοκιμών σε πυροσβεστήρες σύμφωνα με τα αραβικά πρότυπα SASO, σε συνεργασία με τον Αμερικάνικο φορέα πιστοποίησης UL με απομακρυσμένη εποπτεία. Προετοιμασία για διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα Αυστραλιανά πρότυπα.
 7. Συνέχιση της σταθερής συνεργασίας με το εργοστάσιο ΜΕΤΚΑ στον Βόλο του ομίλου Μυτιληναίος, παρέχοντας υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης προϊόντων, συστημάτων και διεργασιών
 8. Ολοκλήρωση των υπηρεσιών ελέγχου και επιθεώρησης κατασκευής της μονάδας παραγωγής Θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την τηλεθέρμανση Αμυνταίου ισχύος 30MW.
 9. Υπογραφή σύμβασης με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας  για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης  & πιστοποίησης εργασιών και υλικών Φυσικού Αερίου μέσης & χαμηλής πίεσης στο νομό Θεσσαλονίκης & στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
 10. Ποιοτικός έλεγχος πλαστικών σωλήνων και συγκολλήσεων Φ 630 mm, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στον  υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας. Σύνδεση Σαλαμίνας Αίγινας.
 11. Συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τον έλεγχο σε μάσκες γενικής προστασίας.
 12. Συνέχιση της σταθερής στήριξης της Ελληνικής Βιομηχανίας δια μέσω της παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης προϊόντων όπως χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, τσιμέντα, κόλλες πλακιδίων, πλαστικοί σωλήνες & εξαρτήματα, ηλεκτρικά καλώδια καθώς και άλλα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα.
 13. Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ σε ελέγχους αντοχής κραμάτων τιτανίου, τα οποία προορίζονται για την στήριξη/αναστύλωση μνημείων της Ακρόπολης.
 14. Συμμετοχή των εργαστηρίων της ΕΒΕΤΑΜ σε ελέγχους στα πλαίσια της εποπτείας της αγοράς Ελλάδος και Κύπρου, σε δομικά προϊόντα, ηλεκτροτεχνικά προϊόντα, πλαστικούς σωλήνες, πυροσβεστήρες.

 

Σημειώνεται ότι η ΕΒΕΤΑΜ είναι το ελληνικό πολυκλαδικό –πολυτεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. Η εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και η μεταφορά τεχνολογικών καινοτομιών στις παραγωγικές διαδικασίες αποτελούν τη βάση της προστιθέμενης αξίας.

 

Σχολιάζοντας τον απολογισμό της ΕΒΕΤΑΜ  για το 2020, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

«Στα πλαίσια της απαραίτητης λογοδοσίας όλων των εποπτευομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων φορέων, παρουσιάζω με υπερηφάνεια και την εξαιρετικά καλή δουλειά που έχει κάνει η νέα διοίκηση της ΕΒΕΤΑΜ, που, εκτός από τη συμμετοχή σε πληθώρα σημαντικών έργων, κατάφερε να εξοφλήσει τα χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο που εκκρεμούσαν εδώ και μια 10ετία και να εισπράξει ανεξόφλητες οφειλές άνω των 10 ετών. Όλα αυτά σ’ ένα δύσκολο έτος, υπό συνθήκες Covid. Συνεχίζουμε το 2021 με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη».