Τελευταία Νέα
Δεκ 28

Δήλωση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη σχολιάζοντας τον απολογισμό 2020 του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ): “Σπουδαία αποτελέσματα πέτυχε η διοίκηση του ΟΒΙ”

Αύξηση της τάξης του 26,5% παρουσίασαν οι καταθέσεις για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας το 2020 (στοιχεία 28/12/2020), γεγονός στο οποίο συνέβαλαν και η απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) υπό τον Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Χρόνη για μείωση του τέλους Έκθεσης Έρευνας κατά 33,3% καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης τίτλων με σκοπό την διευκόλυνση των καταθετών/εφευρετών.

 

Παρά την πανδημική κρίση και την καραντίνα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κατάφερε το 2020 να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και να πετύχει τους καθορισθέντες στόχους του, με ταυτόχρονη πιστή τήρηση των μέτρων που αποφάσισε η Πολιτεία (τηλεργασία και μειωμένη φυσική παρουσία των εργαζομένων στο κτίριο του Οργανισμού) για την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της έγκαιρης δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών πληροφορικής.

 

Ορόσημα στη λειτουργία του ΟΒΙ το 2020 αποτελούν:

 

-Αύξηση των καταθέσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Οι εθνικές καταθέσεις για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας παρουσίασαν το 2020 (στοιχεία 28/12/2020) μια αύξηση της τάξης του 26,5%.

 

-Μείωση του τέλους Έκθεσης Έρευνας

Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο ΟΒΙ προχώρησε από 15/6/2020 σε δοκιμαστική μείωση του τέλους Έκθεσης Έρευνας, η οποία παρατάθηκε ήδη με νεότερη απόφαση του μέχρι τις 30/6/2021, (από 300,00 € το τέλος διαμορφώθηκε στα 200,00 €, ποσοστό μείωσης 33,33 %) προκειμένου να υποστηρίξει τους καταθέτες και τις ΜΜΕ και να τους ενθαρρύνει να προστατεύουν  τα ερευνητικά αποτελέσματα και να διαχειρίζονται καλύτερα την βιομηχανική τους ιδιοκτησία. Η απόφαση αυτή, ήδη είχε ιδιαίτερα θετική επίδραση στην αύξηση των πραγματικών καταθέσεων σε ποσοστό 17%, για το 2ο εξάμηνο 2020, περίοδο εφαρμογής της μείωσης.

 

Ο ΟΒΙ από 1/1/2021 πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση και του τέλους Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη σε ποσοστό που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου που αφορά την φορολογία των επιχειρήσεων

Ο ΟΒΙ προχώρησε στην αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και συγκεκριμένα, το Νόμο 4172/13, άρθρο  71Α, σύμφωνα με τον οποίο, τα κέρδη μιας επιχείρησης από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις.

 

Διαγωνισμός βράβευσης εφευρετών

Μετά από χρόνια ο ΟΒΙ, μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκήρυξαν διαδικασία απονομής βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν ανοικτή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020. Η επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα απονεμηθούν βραβεία σε τρεις κατηγορίες εφευρετών: φυσικά πρόσωπα, πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα και ΜΜΕ. Η βράβευση αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2021, ανάλογα με τις συνθήκες της πανδημίας.

 

Πρόγραμμα Authenticity – Θεσσαλονίκη Αυθεντική Πόλη

Σε συνεργασία με το European Union Intellectual Property Office (EUIPO), τον Δήμο Θεσσαλονίκης και συνεργαζόμενους τοπικούς φορείς, ο ΟΒΙ ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου 2020 την υλοποίηση του προγράμματος που στοχεύει στην καλλιέργεια νοοτροπίας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων, στηρίζοντας έτσι την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, της χώρας μας και της Ευρώπης. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια υλοποίησης 2 έτη και θα υλοποιήσει δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Η προβολή της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας αναμένεται στα έμμεσα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος.

 

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ)

Η ΕΑΒΙ, αυτόνομη μονάδα του ΟΒΙ ξεκίνησε την λειτουργία της ύστερα από τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό Εκτελεστικού Διευθυντή. Σε συνεργασία με έμπειρους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προχώρησε στην διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, διαδικτυακά, όπως επιβάλλουν οι συνθήκες, με ιδιαίτερη επιτυχημένη συμμετοχή.

 

Εκσυγχρονισμός και έναρξη σχεδιασμού ενιαίων συστημάτων πληροφορικής.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του με το EUIPO, ο ΟΒΙ έθεσε σε λειτουργία από 1/12/2020 νέο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης για τα Βιομηχανικά Σχέδια, το οποίο είναι φιλικότερο στον χρήστη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης τίτλων που ξεκίνησε την άνοιξη του 2019 (έναρξη στις 15 Απριλίου 2019). Το νέο σύστημα αποτελεί μέρος του ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία και με το European Patent Office (ΕΡΟ), με έναρξη σχεδιασμού και ανάπτυξης το 2021.

Επίσης στα πλαίσια αυτά από τον Ιούλιο έχει γίνει αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Θυρίδας (ΗΘ) και οι χρήστες μπορούν πλέον να αποστέλλουν έγγραφα στον ΟΒΙ με την χρήση κωδικών taxis (η αναβάθμιση της ΗΘ έγινε στις 30 Ιουλίου 2020).

Παράλληλα αναβαθμίστηκαν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την εσωτερική διαχείριση των τίτλων  βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο σε συνεργασία με το EPO και το EUIPO, όσο και κατ’ αποκλειστικότητα με δική του ευθύνη.

 

Συνεργασίες με ευρωπαϊκούς και διακρατικούς οργανισμούς.

Ο ΟΒΙ συνεχίζει την αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία με τους οργανισμούς World Intellectual Property Organisation (WIPO), ΕΡΟ, EUIPO και την Ε.Ε.,  σε θέματα αρμοδιοτήτων του και με στόχο την ενδυνάμωση της προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα στο ευρύτερο φάσμα της, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερομένων Ελλήνων χρηστών του συστήματος: εφευρετών / σχεδιαστών, καταθετών, επιχειρηματιών, μαθητών, φοιτητών, καταναλωτών.

Η εκπροσώπηση της χώρας σε όλες τις συναντήσεις εργασίας των οργανισμών αυτών έγινε διαδικτυακά, χωρίς καμία απουσία, όπως μας επέβαλλαν οι νέες συνθήκες.

Επίσης παρακολούθησε στενά και συμμετείχε στις συζητήσεις για την διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., σε σχέση με θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

Υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στο έργο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών.

Ο ΟΒΙ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του κράτους με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας. Στα πλαίσια αυτά συμμετέχει πιλοτικά στην σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών.

 

Περιφερειακά Γραφεία

Ο ΟΒΙ συνέχισε την λειτουργία των 6 περιφερειακών γραφείων – βιβλιοθηκών στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα και Ξάνθη, υποστηρίζοντας την ελληνική επιχείρηση και τον Έλληνα καταθέτη / εφευρέτη στην περιοχή δραστηριοποίησης / κατοικία τους.

 

Σχολιάζοντας τον απολογισμό του ΟΒΙ για το 2020, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

 

«Πιστός στην αρχή ότι όσοι διαχειρίζονται την εξουσία πρέπει με διαφάνεια να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της διαχειρίσεώς τους, παρουσιάζω ως εποπτεύων Υπουργός τα αποτελέσματα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το 2020. Η νέα διοίκηση σ’ ένα χρόνο επέτυχε σπουδαία αποτελέσματα αυξήσεως κατά πολύ μεγάλου αριθμού των πατεντών και των εσόδων και βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Κι όλα αυτά παρά την μεγάλη κρίση Covid που περνά η χώρα μας. Θα συνεχίσουμε το 2021 με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη».