Τελευταία Νέα
Μαρ 14

Δήλωση του Γ. Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή (15η Μαρτίου)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,  Αθήνα,   /3/2018.

«Οι καταναλωτές ως ενεργοί πολίτες»

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας καταναλωτή (15η Μαρτίου) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο καταναλωτής δεν είναι μόνο ένα υποκείμενο δικαιωμάτων, ούτε απλά ένα πρόσωπο που χρήζει προστασίας. Είναι πάνω απ’ όλα ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος διεκδικεί τα δικαιώματά του και δρα με κοινωνική συνείδηση. Υποχρέωση της Πολιτείας είναι να ενισχύσει αυτές της ιδιότητες σε τρία πεδία παρέμβασης:

Πρώτον, σε θέματα ενημέρωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ολοκλήρωσε πρόσφατα (ΦΕΚ Β΄40/2018) την κωδικοποίηση του ν. 2251/1994, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Δεύτερον, στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Κατά το έτος 2017 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε συνολικά 26 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 269.000 ευρώ και έγιναν 3 συστάσεις για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Αντίστοιχη ενεργοποίηση παρατηρήθηκε και σε περιπτώσεις παραβίασης αγορανομικών κανόνων (επιβολή προστίμων ύψους 747.000), αλλά και για την καταπολέμηση του παραεμπορίου, με το αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο να διενεργεί πάνω από 6.000 ελέγχους μέσα σε δύο χρόνια.

Τρίτον, στην ενεργοποίηση του καταναλωτικού κινήματος. Η ουσιαστική ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, καθώς και η θεσμική συμμετοχή καταναλωτικών οργανώσεων στη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, αποτελούν δύο μόνο παραδείγματα αυτής της προσπάθειας.

Σε κάθε περίπτωση, η 15η Μαρτίου δεν ανήκει μόνο στους καταναλωτές. Στον συγκεκριμένο εορτασμό συμμετέχει σύσσωμη η υγιής επιχειρηματικότητα, που αναγνωρίζει ότι η διάχυση της πληροφορίας στην ψηφιακή εποχή έχει αναδείξει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε βασικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Συμμετέχουν επίσης τα αρμόδια όργανα της χώρας, προεξάρχοντος του Συνηγόρου του Καταναλωτή, με σημαντικό έργο στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Και φυσικά συμμετέχουν οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι οποίοι υποστηρίζουν καθημερινά τους πολίτες στην τηλεφωνική γραμμή καταναλωτή (1520), σε αγορανομικούς ελέγχους και σε κάθε δράση η οποία αναδεικνύει τον κοινωνικά πολυσήμαντο ρόλο των καταναλωτών».