Τελευταία Νέα
Απρ 20

Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεδομένης της συνέχισης της υγειονομικής κρίσηςπου μαστίζει τη χώρα, λόγω του κινδύνου και των συνεπειών  μετάδοσης του Κορωνοϊου COVID_19, καταβάλει  κάθε  δυνατή προσπάθεια, προκειμένου  να διασφαλίσει στο καταναλωτικό κοινό, αφενός  επάρκεια υγειονομικού υλικού και τροφίμων και αφετέρου την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας  εξέδωσαν την υπ. αρ.45863/19-04-2021 (Β’ 1585) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, συνεχίζεται η καταχώριση αποθεμάτων των εξής ειδών:

1. Αποθέματα υγειονομικού υλικού, ήτοι:

α) χειρουργικές μάσκες

β) απολυμαντικά διαλύματα

γ) αιθυλική αλκοόλη

δ) Τεστ για την ανίχνευση του Κορωνοϊού COVID-19.

2. Αποθέματα τροφίμων, ήτοι:

α) Κρέας Αιγοπροβάτων (νωπό και καταψυγμένο κρέας αιγών προβάτων, αμνών και εριφίων)

β) αυγά.

Οι υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων και η διαδικασία καταχώρισης αυτών,  περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 1-3 και 4-6, αντίστοιχα, της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, η οποία είναι αναρτημένη στους κατωτέρω συνδέσμους.

Η δήλωση των  αποθεμάτων πραγματοποιείται είτε στον σύνδεσμο (http://antisepticssuppliers.businessportal.gr) είτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr ) στην οποία οι υπόχρεοι επιλέγουν τον σύνδεσμο «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων».

Παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι, όπως ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους, καθώς  οποιαδήποτε διαπίστωση παράβασης προκύψει κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, επισύρει  πρόστιμα, το ύψος των οποίων αναφέρεται στο άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ.

1