Τελευταία Νέα
Νοέ 17

Βιομηχανία

Η  συνεδρίαση του Γ’ τμήματος της ΔΕΣ (ν. 4155/2013) της 19ης  Σεπτεμβρίου   2017, αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής για την 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00 χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 20ης Σεπτεμβρίου 2017

Αθήνα 15/9/2017

Η γραμματέας

Ρ. Πετροπουλέα