Τελευταία Νέα
Απρ 10

ΑΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για πολλοστή φορά, η κ. Ντόρα Μπακογιάννη σπεύδει να ενημερώσει τον Τύπο πριν ακόμη μια κοινοβουλευτική ερώτησή της φτάσει στο αρμόδιο γραφείο της Βουλής και προφανώς πριν κοινοποιηθεί στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Για πολλοστή φορά, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης καλείται να απαντήσει σε αιχμές και υπαινιγμούς της κ. Μπακογιάννη για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

Αν και πάγια τακτική του Υπουργείου είναι να απαντά μέσω της κοινοβουλευτικής οδού και στη συνέχεια να ενημερώνει τον Τύπο με σχετικές ανακοινώσεις, ή συνεντεύξεις, αυτή τη φορά επιλέγει την τακτική της κ. Μπακογιάννη, με την ελπίδα ότι η απάντηση θα τύχει καλύτερης ανταπόκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονται τα εξής:

Για την Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου: συγκροτήθηκε από επιστήμονες αναγνωρισμένους, στην Ελλάδα και διεθνώς, με εξειδίκευση στα επιστημονικά τους πεδία που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης. Το πλαίσιο, στο οποίο καλούνται να εργαστούν και να προσφέρουν, αφορά την επεξεργασία προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, το σχεδιασμό εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και τη συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια των κρατών-μελών της Ε.Ε. Αφορά, δηλαδή, τη διερεύνηση των αναπτυξιακών και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας εντός του πλαισίου της ευρωζώνης.

Για το σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής: η κυβέρνηση, για πρώτη φορά, επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021. Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και αποδοτικότητα των διαθέσιμων δυνατοτήτων της χώρας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το νέο στρατηγικό σχέδιο κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που επικράτησε διαχρονικά στο παρελθόν, με την κατασπατάληση ή αδρανοποίηση πολύτιμων δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών πόρων.

Για την αναπτυξιακή προοπτική: βασικός στόχος είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος με την καθιέρωση ενός ασφαλούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Με αναπτυξιακή ώθηση στο σύνολο της οικονομίας και με έμφαση σε τομείς όπου μπορούν να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στρατηγικές κατευθύνσεις μας είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομίας της γνώσης, η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, της εκροής καταρτισμένων εργαζόμενων και της δημογραφικής κρίσης, η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, η αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την αξιοποίηση των πόρων: η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με συγκεκριμένες δράσεις, συνδέεται οργανικά με τις πολιτικές που ήδη έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η κυβέρνηση (νέος αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ). Αποσκοπούμε στην καλύτερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση των εθνικών πόρων αλλά και των πόρων που είναι διαθέσιμοι από επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία.

Το σχέδιο για μια Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής του. Με τη δημοσιοποίησή του θα καταστεί σαφές ότι αποτελεί ένα πειστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θέτει η κ. Μπακογιάννη. Μέχρι τότε όμως, είναι άνευ ουσίας ο σχολιασμός επί δημοσιογραφικών πληροφοριών ή ημιτελών σχεδίων.

 

Απάντηση στην κα Ντόρα Μπακογιάννη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4340/21-3-2017

ΘΕΜΑΣΧΕΔΙΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2021»

Σε απάντηση της 4340/21-3-2017 ερώτησή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για πολλοστή φορά καλείται το Υπουργείο μας να απαντήσει σε αιχμές και υπαινιγμούς για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου από πλευράς της κας Μπακογιάννη. Το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί επαρκώς και διά της κοινοβουλευτικής οδού αλλά και μέσω συνεντεύξεων του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και Δελτίων Τύπου του Υπουργείου.

Επειδή όμως φαίνεται πως οι απαντήσεις αγνοούνται, ας επαναλάβουμε ότι δεν έχει καμία βάση η αναφορά ότι η «πλειονότητα» μάλιστα των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου «έχει ταχθεί επανειλημμένως υπέρ της ευφάνταστης υιοθέτησης του διπλού νομίσματος», όπως επιμένει να υποστηρίζει η κα. Μπακογιάννη. Η επιτροπή συγκροτήθηκε από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, στην Ελλάδα και διεθνώς, με γνώσεις και εξειδίκευση στα επιστημονικά τους πεδία που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης. Το δε πλαίσιο στο οποίο καλούνται να εργαστούν και να προσφέρουν αποτυπώνεται με σαφήνεια και στο νόμο 4399/2016, με τον οποίο άλλωστε συστήθηκε το Αναπτυξιακό Συμβούλιο (άρθρα 70-75), και αφορά μεταξύ άλλων την επεξεργασία προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, το σχεδιασμό εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και τη συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια των κρατών-μελών της Ε.Ε. Εν ολίγοις, αφορά προφανώς τη διερεύνηση των αναπτυξιακών και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας εντός του πλαισίου της ευρωζώνης.

Όσον αφορά τα θέματα ουσίας, που είναι ακριβώς ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας, ή για την ακρίβεια η απουσία ενός τέτοιου σχεδιασμού όπως μας κληροδοτήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αποδεικνύοντας ότι σε ορισμένα τουλάχιστον θέματα υπάρχει πράγματι συνέχεια του Κράτους, η Κυβέρνησή μας, για πρώτη φορά, επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021. Κεντρικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδίου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και αποδοτικότητα των διαθέσιμων δυνατοτήτων της χώρας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, δηλαδή στην αντίθετη κατεύθυνση απ’ ό,τι συνέβαινε διαχρονικά στο παρελθόν και μέχρι σήμερα κατασπαταλώντας ή αδρανοποιώντας πολύτιμους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς πόρους.

Πρωταρχικός στόχος είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος με την καθιέρωση ενός ασφαλούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα αναπτυξιακή ώθηση στο σύνολο της οικονομίας αλλά και με έμφαση σε τομείς όπου μπορούν να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Πρόκειται για ένα συνεκτικό και λειτουργικό στρατηγικό σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου οι μείζονες στρατηγικές κατευθύνσεις, όπως η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ο προσανατολισμός προς ένα μοντέλο οικονομίας της γνώσης, καθώς και η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, της εκροής καταρτισμένων εργαζόμενων και της δημογραφικής κρίσης, η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, η αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, διασυνδέονται με συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, μέσα και εργαλεία δημόσιας πολιτικής, που θα υλοποιηθούν μέσα από τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και επαρκή τεκμηρίωση.

Καθώς σημαντικό βάρος αποδίδεται στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, είναι σαφές ότι οι στρατηγικές στοχεύεις και η υλοποίησή τους με συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα πολιτικής συνδέονται οργανικά με τις πολιτικές που ήδη έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η Κυβέρνηση (νέος αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ), στοχεύουν στην καλύτερη και πιο ορθολογική αξιοποίηση των εθνικών πόρων αλλά και των πόρων που είναι διαθέσιμοι από επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία, ενώ ακόμη συντονίζονται με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2021 (ΜΠΔΣ) με στόχο μάλιστα να ξεπεράσει τις προβλέψεις του σε κομβικά μεγέθη όπως οι ρυθμοί ανάπτυξης, οι επενδύσεις, η απασχόληση.

Είναι προφανές ότι σημαντική συνιστώσα του σχεδίου αυτού είναι και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο φορολογικό πλαίσιο, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Το στίγμα της πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα έχει επανειλημμένως δώσει ο Υπουργός, υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα ότι σύμφωνα άλλωστε και με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, δεν υπάρχει ευθεία συσχέτιση ανάμεσα στη μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων και στην αύξηση των επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται πειστικά και αλληλένδετα στο σχέδιο για μια Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής του. Με τη δημοσίευσή του θα καταστεί σαφές ότι αποτελεί ένα πειστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θέτει στην ερώτησή της η κα Μπακογιάννη. Μέχρι τότε όμως, είναι άνευ ουσίας ο σχολιασμός επί δημοσιογραφικών πληροφοριών ή ημιτελών σχεδίων.