Τελευταία Νέα
Δεκ 19

Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για το κτήριο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, την πρόταση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ για υλοποίηση του νέου κτηρίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής ως έργο ΣΔΙΤ.

Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επίσης, λαμβάνει μέρος ο Υφυπουργός κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ενώ για την συγκεκριμένη απόφαση συμμετείχε σε αυτήν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου.

Τo Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο ερευνητικό κέντρο βιοϊατρικών επιστημών στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά αντίστοιχα κέντρα ερευνών, παρέχει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 450 ερευνητές να ασκούν ερευνητικές δραστηριότητες. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών είναι ο κ. Λουκάς Παπαδήμος και Πρόεδρος και ιδρυτής του Ιατροβιολογικού Ιδρύματος Ερευνών είναι ο κ. Γρηγόριος Σκαλκέας.

Το επενδυτικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, ενώ θα είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα στον τομέα των ιατροβιολογικών ερευνών και της υγείας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού νέου κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής. Πρόκειται για εκσυγχρονισμένη κτιριακή εγκατάσταση, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές. Επιπλέον, αφορά στην ανακατασκευή του Λοβέρδειου κτιρίου, που βρίσκεται στο νοσοκομείο Σωτηρία, για τη δημιουργία μονάδας κλινικών μελετών πρωτοτύπων και γενοσήμων φαρμάκων.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν τις πλέον εκσυγχρονισμένες (state-of-the-art) εργαστηριακές υποδομές για την ανάπτυξη και προσφορά απολύτως εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως πανεπιστήμια, πανεπιστημιακές κλινικές, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία/θεραπευτήρια, φαρμακοβιομηχανίες, διαγνωστικά κέντρα και εταιρίες πληροφορικής στο χώρο της υγείας.

Ταυτόχρονα, χώρος των κτιρίων θα προσφέρεται προς εγκατάσταση νεοφυών (start-ups) και άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής και ιατρικών εφαρμογών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις ερευνητικές υποδομές και την ευκαιρία διαδραστικής επικοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό.

Αυτό το υβριδικό μοντέλο ανάπτυξης θα λειτουργήσει αμφοτεροπλεύρως με καταλυτικό τρόπο για μία δυναμική συνέργεια μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές, δηλαδή προς όφελος της δημοσίας υγείας, καινοτομίας και οικονομίας. Άμεσο αποτέλεσμα της υλοποίησης του Έργου θα είναι επίσης η μείωση της ανεργίας με παράλληλη δραστική αντιστροφή του καταστροφικού για την Ελληνική οικονομία ρεύματος φυγής νέων Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό (“brain drain”), της προσέλευσης επιστημόνων της διασποράς και της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας.

Η δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο χώρο της εξατομικευμένης ιατρικής και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων και θα συμβάλλουν γενικότερα στην παγκόσμια έρευνα για την αντιμετώπιση ασθενειών, το σχεδιασμό νέων φαρμάκων, την πρόληψη ασθενειών, κλπ.

Από το Γραφείο Τύπου