Τελευταία Νέα
Αυγ 03

Αποτελέσματα ελέγχων ΔΙΜΕΑ

Το χρονικό διάστημα από 307-2021έως και 018-2021 (ημέρες Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή)πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ 62 έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε Αττικήκαι Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.800€ και αναστολές  λειτουργίας για 14 ημέρες συνολικά (7 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκαστος) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46819/237-2021 (Β’3276), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα για:

εξυπηρέτηση όρθιων πελατών σε χώρο ευθύνηςτης επιχείρησης
μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων
μη χρήση μάσκας (φυσικά πρόσωπα).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο σύνολο της επικράτειας.