Τελευταία Νέα
Μάι 19

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με δημοσιεύματα για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ

 

Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση πως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διασφαλίζει τη νομιμότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια της διαδικασίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του Άρθρου 14 του νόμου 4386/2016, όπως ισχύει για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο «ΕΣΕΤΕΚ»  κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών. Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο ή αντίστοιχα να αφαιρέσει. Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΤΕΚ, ο Υφυπουργός επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.

 

Στις 20 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασε το ΕΣΕΤΕΚ το οποίο ακολούθως έστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους προτεινόμενους κριτές (5 τακτικούς και 5 αναπληρωτές) για τη θέση του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ, όπως προβλέπει η διαδικασία. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε την απόφαση ορισμού της επιτροπής ακριβώς όπως ήρθε από το ΕΣΕΤΕΚ, 5 τακτικούς και 5 αναπληρωτές κριτές.

 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας απευθύνθηκε εγγράφως στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να γνωμοδοτήσει εάν είναι δυνατή η διαβίβαση προς τα μέλη της Επιτροπής Κρίσης για τη θέση του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ υπομνημάτων, εξώδικων δηλώσεων και απαντήσεων από την πλευρά των υποψηφίων, με τις οποίες διατυπώνονται αιτιάσεις και παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των φακέλων υποψηφιοτήτων. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφάνθηκε πως είναι δυνατή και νόμιμη η διαβίβαση προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Κριτών προκειμένου να συνεκτιμηθούν και μορφώσουν και να αξιολογηθούν κατά την κρίση τους.

 

Συνεπώς, από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, χωρίς καμία παρέκκλιση και ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ώστε οι κριτές της επιτροπής να έχουν λάβει όλες τις  απαραίτητες πληροφορίες από τους υποψηφίους. Όσοι δεν το αποδέχονται αυτό πολύ απλά εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να προχωρήσει η αξιολόγηση.