Τελευταία Νέα
Μάι 10

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ανακοίνωση του Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ανακοίνωση του Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ:

«O  Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ  με την ανακοίνωση της 8/5/23 ανακάλυψε  ετεροχρονισμένα  την από 17/4/2023 επιστολή υπηρεσιακών παραγόντων της Ε.Ε., η οποία όμως είναι προγενέστερη της αλληλογραφίας του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη με την Επίτροπο κ. Ελίζα Φερείρα, αλλά και της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης της 18/4/2023 για το ίδιο ζήτημα.  

Επειδή αφενός  η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης και αφετέρου  το θέμα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ σίγουρα ΔΕΝ  είναι προνομιακός χώρος για να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και προς αποκατάσταση της αλήθειας, επαναλαμβάνουμε:

Για  το ζήτημα της χρηματοδότησης  των “γωνιών ανακύκλωσης”, μετά από αιτιάσεις υπηρεσιακών παραγόντων της Ε.Ε. σε σχέση με την αποδοτικότητα και τη σχέση κόστους οφέλους της τεχνολογίας αυτής και σε συνέχεια μακράς προηγούμενης επικοινωνίας και σχετικής αλληλογραφίας του Υπουργού Ανάπτυξης με την Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέθεσε  σε ανεξάρτητο αξιολογητή εγνωσμένου κύρους,  την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-οφέλους της συγκεκριμένης τεχνολογίας  (εταιρεία “Grant  Thornton“).

H σχετική μελέτη εκπονήθηκε και με βάση τα αναφερόμενα σε αυτή  προκύπτει  η αποτελεσματικότητα και η  αποδοτικότητα  της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η θετική σχέση κόστους-οφέλους, το εύλογο του κόστους της επένδυσης και κυρίως η ουσιαστική  συνεισφορά της στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και των στόχων για την ανακύκλωση της Χώρας.

Ήδη, η σχετική μελέτη απεστάλη στην Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., ενώ οι Ελληνικές Αρχές έχουν ήδη αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για  να διευθετηθούν τα όποια ανοιχτά ζητήματα ώστε  να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της σχετικής επένδυσης εντός των χρονικών ορίων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αφού  τεκμαίρεται η πλήρης κάλυψη των κανόνων επιλεξιμότητας.

Τέλος, αναφορικά με τα περί σκανδάλων, αδιαφάνειας κλπ. που αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς οι συντάκτες αυτής κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Την τελευταία 4ετία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποίησε τους πόρους του ΕΣΠΑ με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η Χώρα από ουραγός στην απορρόφηση των κονδυλίων, βρίσκεται  σταθερά στις πρώτες θέσεις (σήμερα είναι στη 2η θέση μετά την Εσθονία). Επίσης για την προγραμματική περίοδο 2021-27 η Ελλάδα είχε το 1ο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ σε επίπεδο ΕΕ-27. Η δε αποδοτικότητα της αξιοποίησης  των διατιθέμενων πόρων  επιβεβαιώνεται με ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ  αποτελέσματα:

1.    Όσον αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ, μόνο για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ΜμΕ δόθηκαν από ένα μόνο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ) 4,6 δις €, με περισσότερες από 531.000 εγκεκριμένες αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης σήμερα, μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-27” είναι ανοικτές προσκλήσεις ύψους 1 δις € για την ενίσχυση ΜμΕ, με εντυπωσιακά στοιχεία συμμετοχής. Ήδη έχουν υποβληθεί στο  νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αιτήσεις  συνολικού προϋπολογισμού πάνω  από 1 δις  €.

2.    Αναφορικά με τα οδικά έργα, όλα τα μεγάλα οδικά έργα κατασκευάζονται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (Πάτρα-Πύργος, παράκαμψη Χαλκίδοςκλπ). Τα έργα αυτά προκηρύχθηκαν το 2020 και συμβασιοποιήθηκαν το 2021, καθώς την περίοδο 2015-2019 οι κατατμήσεις  των έργων λόγω των εμμονών και της  στοχοθεσίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέτρεπε την ένταξη και χρηματοδότηση αυτών

3.    Επίσης όλα τα μεγάλα έργα υποδομών χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Η γραμμή 4 του μετρό εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Μεταφορές 2021-27”, οι πρώτες δαπάνες του έργου απεστάλησαν ήδη στην Ε.Ε. προς πληρωμή το Δεκέμβριο του 2022, αποτελώντας το 1ο αίτημα πληρωμής κράτους-μέλους για την προγραμματική περίοδο 2021-27 στην ΕΕ-27.

4. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται (μετά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση πολλών ετών, λόγω της μη ύπαρξης εγκεκριμένου ΕΣΔΑ) η κατασκευή όλων των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τεχνολογία RRF.

Πληροφοριακά και μόνο, μία δράση της περιόδου 2014-20  δεν υλοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης της Ε.Ε. Ήταν αυτή της «Αναβάθμισης δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας»,  που εντάχθηκε το τέλος του 2016 και  κατόπιν  απεντάχθηκε μετά από ευθεία παρέμβαση των Υπηρεσιών της Ε.Ε. λόγω μη τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, με προϋπολογισμό 140 εκ. €, που επιβάρυνε τελικά  τον τακτικό προϋπολογισμό  της Χώρας.

Ως εκ τούτου, η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μία: “το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη”».