Τελευταία Νέα
Ιαν 31

Αναστολή ισχύος καθεστώτος πρότερης επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Σας γνωρίζουμε ότι από τις 2 Φεβρουαρίου 2019 αναστέλλεται η ισχύς του καθεστώτος πρότερης επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα καταγωγής τρίτων χωρών που εμπίπτουν στους Κ.Σ.Ο (Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας)  των ακόλουθων δασμολογικών κλάσεων:
7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214 (με εξαίρεση τον 721410), 7215, 7216 (με εξαίρεση τους 721661, 721669 και 721691), 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7225 (με εξαίρεση τον 722511), 7226 (με εξαίρεση τον 722611), 7227, 7228 (με εξαίρεση τους 72281050 και 722840), 7301 (με εξαίρεση τον 730120), 7302 (με εξαίρεση τους 73021010, 73021090, 730230 και 730290), 7304 (με εξαίρεση τους 73045112, 73045118, 73045932, 73045938),  7305 και 7306.
Για τα χαλυβουργικά προϊόντα που δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους Κ.Σ.Ο. των κλάσεων που αναφέρονται παραπάνω, το καθεστώς πρότερης επιτήρησης εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Από το Τμήμα Β΄ – Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών