Τελευταία Νέα
Αυγ 31

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων Εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την πλήρωση των θέσεων Εισηγητών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Εισηγητών, δύο (2) θέσεων Τακτικών και δύο (2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ότι η καταληκτική προθεσμία της πρόσκλησης με ΦΕΚ ΑΣΕΠ 59/30-08-2022 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 16/09/2022 και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης (ΦΕΚ: ΑΣΕΠ 54/30-08-2022 / ΑΔΑ: 6ΣΗΦ46ΜΤΛΡ-ΑΟΛ) περιλαμβάνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ