Τελευταία Νέα
Νοέ 06

Αναβολή δικασίμου B ΔΕΣ της 14ης Νοεμβρίου 2018

Η συνεδρίαση του Β’ τμήματος της ΔΕΣ της 14ης Νοεμβρίου 2018, αναβάλλεταιλόγω απεργίας της ΑΔΕΔΥ, και θα διεξαχθεί στις 5η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 6/11/2018

Η γραμματέας

Σοφία Σακκή