Τελευταία Νέα
Σεπ 26

Αναβολή δικασίμου Ε ΔΕΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2017

Η τακτική δικάσιμος της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, για την 18η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, αίθουσα 215, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων. Σημειώνεται ότι, η 18η Οκτωβρίου 2017 αποτελεί και τακτική δικάσιμο της ιδίας Επιτροπής, κατά την οποία ημερομηνία θα προηγηθεί η εκφώνηση του Εκθέματος της αναβληθείσας δικασίμου αυτής της τακτικής, η οποία – εκφώνηση έπεται χρονικά.

 

Έκθεμα Ε ΔΕΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2017

Αθήνα 20/9/2017

Η Γραμματέας

Δανάη Ζάκκα