Τελευταία Νέα
Μάι 22

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 23ης Μαίου 2017

Η συνεδρίαση του Δ’ τμήματος της ΔΕΣ της 23ης Μαίου 2017, αναβάλλεται, λόγω αδυναμίας συνθέσεως της επιτροπής, και θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 23ης Μαίου 2017, Έκθεμα 20ης Ιουνίου 2017

Αθήνα 22/5/2017

Ο γραμματέας

Η. Μητρόπουλος