Τελευταία Νέα
Νοέ 13

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 19ης Νοεμβρίου 2018

Η συνεδρίαση του Δ τμήματος της ΔΕΣ (ν. 4155/2013) της 19ης Νοεμβρίου 2018, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 22α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Αθήνα 13/11/2018

Ο γραμματέας

Μητρόπουλος Ηλίας