Τελευταία Νέα
Απρ 12

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 19ης Απριλίου 2018

Η συνεδρίαση του Δ’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 19ης Απριλίου 2018 αναβάλλεταιλόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 14η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 19ης Απριλίου 2018

Αθήνα 12/4/2018

Ο γραμματέας

Μητρόπουλος Ηλίας