Τελευταία Νέα
Δεκ 14

Αναβολή δικασίμου Δ ΔΕΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2020

Η συνεδρίαση του Δ τμήματος της ΔΕΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2020, αναβάλλεται, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους της επιτροπής καθώς και του αναπληρωματικού, για την τακτική δικάσιμο της 23ης Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Αθήνα 14/12/2020
Ο γραμματέας
Η. Μητρόπουλος