Τελευταία Νέα
Μάι 21

Αναβολή δικασίμου Γ ΔΕΣ της 6ης Ιουνίου 2019

Η συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019, του Γ’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω των επικείμενων εκλογών, για την 24η  Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 6ης Ιουνίου 2019

Αθήνα 21/5/2019

Ο γραμματέας

Γεώργιος Γεωργιάδης