Τελευταία Νέα
Μάι 20

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 5ης Ιουνίου 2019

Η συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2019, του Β’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω των επικείμενων εκλογών, για την 11η  Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 5ης Ιουνίου 2019

Αθήνα 20/5/2019

Η γραμματέας

Σοφία Σακκή