Τελευταία Νέα
Φεβ 10

Αναβολή δικασίμου Β ΔΕΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2020

Η συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2020, του Β’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω παραίτησης τακτικού μέλους, για την 10η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 11ης Φεβρουαρίου 2020

 

Αθήνα 10/02/2020

 

Η γραμματέας

 

Κ. Μουρίκη