Τελευταία Νέα
Ιαν 08

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 9ης Ιανουαρίου 2020

Η συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίόυ 2020, του Α’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 16η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 9ης Ιανουαρίου 2020

 

Αθήνα 8/1/2020

Η γραμματέας

Φωτεινή Γιαννοπούλου