Τελευταία Νέα
Φεβ 05

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2018

Η συνεδρίαση του A’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 8ης Φεβρουαρίου 2018, αναβάλλεταιλόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018

Αθήνα 5/2/2018

Η γραμματέας

Γιαννοπούλου Φωτεινή