Τελευταία Νέα
Μάι 20

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 4ης Ιουνίου 2019

Η συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2019, του Α’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω των επικείμενων εκλογών, για την 10η  Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 4ης Ιουνίου 2019

 

Αθήνα 20/5/2019

Η γραμματέας

Φωτεινή Γιαννοπούλου