Τελευταία Νέα
Νοέ 29

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2019

Η συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2019, του Α’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβάλλεται, λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 20η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 3ης Δεκεμβρίου 2019

 

Αθήνα 29/11/2019

Η γραμματέας

Φωτεινή Γιαννοπούλου