Τελευταία Νέα
Ιαν 17

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 16ης Ιανουαρίου 2020

Η συνεδρίαση της 16 ης Ιανουαρίου 2020 (εξ αναβολής από 9 Ιανουαρίου 2020), του Α’ τμήματος της ΔΕΣ (ν.4155/13), αναβλήθηκε, λόγω απροόπτου κωλύματος της Προέδρου της επιτροπής, για την 6η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15.00, χωρίς νέα κλήτευση  των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 9ης Ιανουαρίου 2020

 

Αθήνα 17/1/2020

Η γραμματέας

Φωτεινή Γιαννοπούλου