Τελευταία Νέα
Απρ 12

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 16ης Απριλίου 2018

Η συνεδρίαση του A’ τμήματος της ΔΕΣ (ν 4155/13) της 16ης Απριλίου 2018 αναβάλλεταιλόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα της 16ης Απριλίου 2018

Αθήνα 12/4/2018

Η γραμματέας

Γιαννοπούλου Φωτεινή