Τελευταία Νέα
Νοέ 07

Αναβολή δικασίμου Α ΔΕΣ της 13ης Νοεμβρίου 2018

Η συνεδρίαση του Α’ τμήματος της ΔΕΣ της 13ης Νοεμβρίου 2018, αναβάλλεταιλόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής, και θα διεξαχθεί στις 4η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, μαζί με την τακτική δικάσιμο της ημερομηνίας αυτής στην αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

 

Αθήνα 7/11/2018

Η γραμματέας

Φωτεινή Γιαννοπούλου