Τελευταία Νέα
Απρ 21

Ένταξη του έργου κατασκευής της «Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη υπογράφηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ  στις 19-04-2022,  η Ένταξη της Πράξης «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ)».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή του συστήματος αγωγών μεταφοράς καθώς και στις εγκαταστάσεις διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με το σχεδιαζόμενο ενιαίο δίκτυο διαχείρισης της μεταφοράς της θερμικής ενέργειας μεταξύ των πόλεων του Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Κοζάνης, οι οποίες λειτουργούν συστήματα Τηλεθέρμανσης.

Η ονομαστική μεταφορική ικανότητα θερμικής ενέργειας 25 MWth, περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος αγωγών μεταφοράς καθώς και την εγκατάσταση των απαραίτητων εγκαταστάσεων «διασύνδεσης – υποδοχής», δηλαδή αντλιοστασίων, εναλλακτών, δοχείων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας και λοιπού εξοπλισμού, για την αποτελεσματική διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Αμύνταιο, με δυνατότητα και της αμφίδρομης λειτουργίας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) θα προχωρήσει με το προτεινόμενο έργο στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς ονομαστικής διαμέτρου DN350mm, ο οποίος θα εκκινεί από το γήπεδο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΔΕΤΕΠΑ στον ΑΗΣ Αμυνταίου και θα καταλήγει στο προτεινόμενο γήπεδο στη βιοτεχνική ζώνη νότια και ανατολικά της Πτολεμαϊδας – περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ. Το συνολικό μήκος ορύγματος είναι περίπου 14,5 χιλιόμετρα, θα διέρχεται κυρίως από αγροτικούς δρόμους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτού θα είναι υπόγειο.

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 19.051.807,29 ευρώ από τα οποία η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 16.428.792,77 ευρώ και η Ιδιωτική Συμμετοχή 2.623.014,52 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/12/2022 και λήξης η 31/12/2023 ενώ Δικαιούχοι είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμύνταιο ΔΕΤΕΠΑ και οι Εφορίες Αρχαιοτήτων Φλώρινας και Κοζάνης.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ είναι και η Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας. Ένα έργο φιλικό προς το περιβάλλον που εκτός από φθηνή ενέργεια στους καταναλωτές, θα προσφέρει και μια σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και για αυτήν εργαζόμαστε».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΓιάννης Τσακίρης δήλωσε:

«Η Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα σημαντικό έργο για τους πολίτες και την ευρύτερη περιοχή και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Ένα έργο με πολλαπλά οφέλη και για το περιβάλλον αλλά και την οικονομία».